Välivaiheen pimeällä ajamisen kurssi

Väliaikaisen ajokortin haltijan tulee käydä pimeällä ajamisen kurssi, jos pimeällä ajamista ei ole suoritettu henkilöautokortin perusvaiheessa.

Pimeällä ajamisen kurssi sisältää näyttöjä ja harjoittelua. Näytöt ja harjoitukset suoritetaan muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Pimeällä ajamisen kursseja järjestetään lokakuusta maaliskuuhun.

Alla on lueteltu näyttöjen ja harjoitusten aihesisällöt.

Näytöt

Jalankulkijan näkyminen (ja jalankulkijan käsitys näkymisestään) kohtaamistilanteessa.
Valojen käyttö kohtaamis- ja ohitustilanteessa.
Keinot pysäytetyn auton näkymiseksi pimeällä.

Harjoitukset

Valojen käyttö kohtaamis- ja ohitustilanteissa
Muun liikenteen varoittaminen pysäköitäessä pimeällä
Soveltamisharjoitukset