Pimeällä ajamisen kurssi

B-luokan ajokortin suorittajan tulee käydä pimeällä ajamisen koulutus osana Riskikoulutusta 1.7.2018 jälkeen. Voit suorittaa pimeän koulutuksen kauttamme myös simulaattoriopetuksena.

Pimeällä ajamisen kurssi sisältää näyttöjä ja harjoittelua. Näytöt ja harjoitukset suoritetaan muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Pimeällä ajamisen kursseja järjestetään lokakuusta maaliskuuhun.

Alla on lueteltu näyttöjen ja harjoitusten aihesisällöt.

Näytöt

Jalankulkijan näkyminen (ja jalankulkijan käsitys näkymisestään) kohtaamistilanteessa.
Valojen käyttö kohtaamis- ja ohitustilanteessa.
Keinot pysäytetyn auton näkymiseksi pimeällä.

Harjoitukset

Valojen käyttö kohtaamis- ja ohitustilanteissa
Muun liikenteen varoittaminen pysäköitäessä pimeällä
Soveltamisharjoitukset

Seuraavat kurssimme

Kursseille