Ajokortit muuttuvat määräaikaisiksi

 

Uudet 19.1.2013 jälkeen saatavat ajokortit ovat määräaikaisia. Nykyiset ajokortit ovat voimassa 18.1.2033 asti, jolloin nekin muuttuvat määräaikaisiksi.

- Henkilöauton ensimmäinen ajokortti on voimassa 2 vuotta

- Henkilöauton (B), moottoripyörän (A), mopon (AM) ja traktorin (T) ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan. Henkilön täytettyä 70 vuotta ajokortti on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

- Kuorma-auton (C) ja linja-auton (D) ajokortit ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan. 70 ikävuoden jälkeen 2 vuotta kerrallaan.

Määräaikainen ajokortti uusitaan ennen sen voimassaolon päättymistä poliisille toimitettavalla hakemuksella. Määräaikaisen ajokortin uudistamiseen (pois lukien lyhytaikainen ajokortti) ei liity autokouluopetusta eikä ajokoetta.

 

Uudet ajokortit toimitetaan kotiin postitse

 

Suurin osa uusista ajokorteista toimitetaan kotiin postitse, jos ajokorttia ei voida toimittaa postitse, ajokortin voi hakea edelleen poliisilta.

 

Lisätietoja Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta.