Autokoulun aloitus

Uusi ajokorttilaki tuo muutoksia autokoulun aloittamiseen. Autokoulun voi aloittaa 19.1.2013 jälkeen jo 17-vuotiaana. Myös teoriakokeen suorittaminen aikaistuu. Teoriakokeen voi lain voimaantulon jälkeen suorittaa kuukautta ennen 18-vuotis syntymäpäivää.

 

Kolmivaiheinen kuljettajaopetus

Uusi ajokorttilaki muuttaa henkilöautokortin kuljettajaopetuksen aidosti kolmivaiheiseksi. Kuljettajaopetus alkaa perusvaiheella, jonka jälkeen siirrytään harjoitteluvaiheeseen. Kuljettajaopetus päättyy syventävään vaiheeseen.
Kuljettajaopetuksen perusvaiheen voi suorittaa opetuslupaopetuksena.

Opetusmäärät uudenmuotoisessa henkilöauton kuljettajaopetuksessa ovat seuraavat.

Perusvaihe:

19 h teoriaopetusta

18 h ajo-opetusta

Jos henkilöautokortin suorittajalla on 1.6.2011 jälkeen suoritettu mopokortti (M/AM) ovat opetusmäärät seuraavat.

17 h teoriaopetusta

17 h ajo-opetusta

Perusvaihe päättyy kuljettajantutkintoon, joka sisältää teoriakokeen ja ajokokeen niin kuin aikaisemminkin.

Harjoitteluvaihe:

1 h teoriaopetusta

2 h ajo-opetusta

Harjoitteluvaihe alkaa kuljettajan tutkinnosta ja kestää 3 - 24 kk. Harjoittelujakson alkupuolella opiskelijan tulee suorittaa palautejakso autokoululla, joka sisältää edellä mainitut oppitunnit. Palautejakso tulisi suorittaa noin 1 – 3 kk kuljettajantutkinnosta.

Harjoitteluvaiheessa opiskelijan tulee pitää oppimispäiväkirjaa omasta ajamisestaan.

Syventävä vaihe:

4 h teoriaopetusta

4 h ajo-opetusta

Syventävän vaiheen opiskelu voidaan aloittaa, kun harjoitteluvaihe on suoritettu. Syventävä vaihe voidaan suorittaa 3 - 24 kk hyväksytyn kuljettajantutkinnon jälkeen.

Syventävän vaiheen jälkeen pysyvä ajokortti voidaan myöntää, kun kuljettajan tutkinnosta on kulunut 1 vuosi. Jos kortin haltija on määrätty ajokieltoon tänä aikana, ei pysyvää ajokorttia voida myöntää.

 

Lisätietoja Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta.