Trafi myöntää ajokortit 1.1.2016 alkaen ja lyhytaikaisesta ajo-oikeudesta luovutaan - kolmivaiheisuus säilyy

Lakimuutos keväällä 2015 muutti ajokorttien ja muiden tieliikenteen lupien myöntämisen toimivallan poliisilta Trafille. Muutos astuu voimaan 1.1.2016. Muutoksen jälkeen Trafi myöntää Suomessa kaikki ajokorttiluvat ja ajokortit sekä opetusluvat.

Keväällä 2015 toteutetun kilpailutuksen myötä 1.1.2016 alkaen Trafin toimivaltaan siirtyviä asioita hoitaa Ajovarma Oyj. Pieksämäellä Ajovarman konttori sijaitsee A-Katsastuksen yhteydessä. 

Vuoden 2016 alussa luovutaan lyhytaikaisesta ajokortista. Henkilöauton kuljettajatutkinnon jälkeen oppilas saa suoraan pitkäaikaisen, 15 vuotta voimassa olevan ajokortin. Raskaiden ajokorttiluokkien voimassa oloaika on 5 vuotta kerrallaan.

Henkilöauton kuljettajaopetuksen kolmivaiheisuus säilyy muutoksen myötä. Harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe ovat pakollisia osioita kuljettajaopetuksessa. Vuoden 2016 alusta Trafi lähettää muistuskirjeen niille kuljettajille, jotka eivät ole toimittaneet todistusta poliisille tai Ajovarmaan 1,5 vuotta kuljettajatutkinnon suorittamisesta. Tammikuusta 2016 lähtien poliisi määrää kuljettajan toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon, mikäli hän ei ole toimittanut 2 vuoden määräajan sisällä harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen todistusta poliisille.

 

Lisätietoja Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta.