Kolme eri moottoripyöräkorttia

Ajokorttilain muutoksen jälkeen on käytössä kolme eri moottoripyöräkorttia. Moottoripyöräkorttiluokat ovat A1 eli tuttu kevytmoottoripyöräkortti, A2 kortti, joka vastaa suunnilleen vanhaa tehorajoitettua A korttia ja A eli tehorajoittamaton moottoripyöräkortti.

Moottoripyöräkorttien ikärajat ovat 19.1.2013 jälkeen A1 16 vuotta, A2 18 vuotta ja A 24 vuotta.

Opetusmäärät

Suoritettaessa moottoripyöräkorttia ensimmäisenä ajokorttina opetusmäärät ovat seuraavat.

Teoriaopetusta 12 h
Ajo-opetusta 9 h

Jos moottoripyöräkortin suorittajalla on 1.6.2011 jälkeen suoritettu mopokortti (M/AM) ovat opetusmäärät seuraavat.

Teoriaopetusta 10 h
Ajo-opetusta 8 h

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa myöhemmin ohjeet muiden ajokorttiluokkien vaikutuksesta opetusmääriin.

Moottoripyöräkortin korottaminen ylempään luokkaan

Moottoripyöräkorttien luokkien korottamiseen vaaditaan lisäkoulutus, joka sisältää 2 h teoriaopetusta ja 5 h ajo-opetusta.


A1-kortti on mahdollista korottaa A2-kortiksi 2 vuoden ajokokemuksen jälkeen aikaisintaan 18-vuotiaana. A2-kortti on mahdollisuus korottaa A-kortiksi 2 vuoden ajokokemuksen jälkeen aikaisintaan 20-vuotiaana.

Jos luokan korottajalla ei ole ikärajan täyttyessä ole ollut aikaisemman luokan ajokorttia vähintään kahta vuotta, voi ajokorttiluokan korotuksen suorittaa vain uuden tutkinnon kautta.

Huomio tehorajoitetun A-kortin haltijat!

Ennen 19.1.2013 A2 luokan (väli-A/ A alle 25 kW) suorittaneet saavat rajoittamattoman A:n ajo-oikeuden kahden vuoden kuluttua aikaisemman luokan suorittamisesta. Luokan korotus tulee anoa poliisilta.

Lisätietoja Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta.