Teoriatunteja ja ajotunteja

Autokoulu kestää vähintään 30 vuorokoautta. Autokoulussa on kahdenlaisia oppitunteja; teoriatunteja ja ajotunteja. Teoriatunnit opiskellaan isommassa ryhmässä autokoulun luokkatiloissa. Yhden teoriatunnin pituus on 45 minuuttia. Autokoulu Haavistolla teoriatunnit pidetään iltaisin kahden, kolmen tai neljän tunnin jaksoissa.

Teoriatunteja varten oppilas saa lukujärjestyksen josta näkyy teoriatuntien ajankohta, paikka, opettaja ja aihe. Ennen teoriatunneille tuloa oppilaan on hyvä lukea tunnin aiheeseen liittyvät kappaleet oppikirjasta ja tehdä aiheeseen liittyvät perustehtävät.

Autokoulun toiset oppitunnit ovat ajotunteja, joilla harjoitellaan käytännössä ajoneuvon käsittelyä ja liikenteessä toimimista. Ajotunneilla opettaja voi olla mukana ajoneuvossa tai ajaa esimerkiksi autolla moottoripyöräoppilaan edessä tai takana. Samalla opettaja opastaa oppilasta oikeaan ajoneuvon käsittelyyn ja toimimiseen liikenteessä.

Ajotunnin kesto on 50 minuuttia.

Ajotuntien ajankohdat sovitaan joko autokoulun toimistolla tai suoraan opettajan kanssa. Ajotunnille tulee saapua hyvissä ajoin ennen ajotunnin alkua.

Jos jo sovitun ajotunnin ajaksi tulee este, esimerkiksi sairastuminen, tulee siitä ilmoittaa mahdollisimman aikaisin autokoulun toimistolle. Ajotuntien peruutukset tulisi ilmoittaa viimeistään vuorokautta ennen peruuntuvaa aikaa.

Muistettavaa

Autokoulun aikana autokoulun oppilaan tulee viedä poliisille ajokorttilupahakemus liitteineen.

Ajokorttilupalomakkeen saa autokoululta, jossa siihen on täytetty tarvittavat tiedot. Jos edellisestä ajokortin hankinnasta on kolme vuotta tai enemmän, lupaa varten tarvitaan kaksi passivalokuvaa. Liitteinä hakemukseen tarvitaan lääkärintodistus/nuorison terveystodistus ja alle 16-vuotiailta huoltajien suostumus.

Lääkärintodistusta tai nuorison terveystodistusta ei tarvita, jos hakijalla on aikaisempi ajokortti jota varten toimitetussa todistuksessa on ollut samantasoiset tai kovemmat terveysvaatimukset. EU-vakuutus ja huoltajien suostumus lomakkeita saa autokoulun toimistolta.

Tutkinnon vastaanottaja edellyttää, että oppilaalla on virallinen henkilöllisyystodistus. Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja henkilökortit. Ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Passi ja henkilökortit haetaan poliisilta.