Itsenäistä harjoittelua ja harjoitteluvaiheen palautejakso

Henkilöautokortin suorittamisen jälkeen seuraa harjoitteluvaihe, joka kestää vähintään kolme kuukautta. 1-3 kuukauden sisällä harjoitteluvaiheen alettua oppilas tulee autokouluun harjoitteluvaiheen palautejaksolle. Harjoitteluvaiheessa kuljettaja ajaa itsenäisesti ja kehittää omia ajotaitojaan. Kehitettäviä osa-alueita ovat mm. riskien tunnistaminen ja taloudellinen ajotapa.

Harjoitteluvaiheen palautejakso sisältää yhden teoriatunnin ja 2 tuntia ajo-opetusta, joista toinen on ryhmäajotunti. Jos ajokorttikurssilla ei ole pystynyt suorittamaan pimeän opetusta, tulee se myös suorittaa harjoitteluvaiheessa.

Harjoitteluvaiheen jälkeen tulee suorittaa ajo-opetuksen syventävä vaihe.

Luottamuksen arvoinen?

Ensimmäinen henkilöautokortti on myönnetään sinulle 15 vuodeksi. Ajo-oikeutesi on voimassa kuitenkin aluksi vain kaksi vuotta. Tänä aikana uuden kuljettajan käyttäytymistä valvotaan liikenteessä tarkemmin kuin muiden kuljettajien, ja sinun tulee suorittaa harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe.

Jos uusi kuljettaja määrätään ajokieltoon, tai hän syyllistyy rikkomukseen josta voidaan määrätä ajokieltoon, on hänen suoritettava kuljettajantutkinto uudestaan. Uudestaan suoritetun kuljettajantutkinnon jälkeen alkaa uusi kahden vuoden lyhytaikainen ajo-oikeus samoin vaatimuksin. Tarkemmat tiedot ajokieltoon johtavista rikkomuksista löytyy Ajokorttilain 386/2011 64 ja 65 pykälästä.