Syventäviä taitoja

Autokoulun syventävässä vaiheessa syvennetään henkilöautokurssilla saatuja taitoja. Tarkoituksena on parantaa kuljettajan taitoja turvalliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen liikennekäyttäytymiseen. Kurssilla havainnollistetaan oppilaan omien suoritusten avulla miten oma ajokäyttäytyminen vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin.
 
Syventävän vaiheen kurssin voi suorittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin suorittamisesta. Ennen kurssille tuloa on suoritettava harjoitteluvaiheen palautejakso. Kurssi tulee suorittaa ennen lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymistä. Kurssiin sisältyy oppitunteja ja ajotunteja. Ennen syventävän vaiheen todistuksen saamista oppilaalla tulee olla käytynä myös pimeällä ajamisen koulutus.

Kurssin suorittamisen jälkeen kurssitodistus tulee viedä Ajovarmalle, joka myöntää pidemmän ajo-oikeuden.