Muutokset kuljettajaopetukseen heinäkuussa 2018

Uusi laki astui voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018. Laki aiheutti muutoksia ajokortteihin ja kuljettajaopetukseen. Alla on esitelty lain vaikutuksia 1-luokan ajokorttiluokkien opetukseen.

Traktorikortti T

-traktorikorttia ensimmäisenä korttina suorittavalle tuli lakisääteiseksi kuunnella 4 EAS-teoriatuntia ja suorittaa teoriakoe

Mopokortti AM120

-mopokorttia ensimmäisenä korttina suorittavalle tuli lakisääteiseksi kuunnella 4 EAS-teoriatuntia ja suorittaa teoriakoe sekä käsittelykoe

Mopoautokortti AM121

-mopoautokorttia ensimmäisenä korttina suorittavalle tuli lakisääteiseksi kuunnella 4 EAS-teoriatuntia ja suorittaa teoriakoe sekä ajokoe liikenteessä

Henkilöautokortti B

-henkilöautokorttia ensimmäisenä korttina suorittavalle tuli lakisääteiseksi kuunnella 4 EAS-teoriatuntia ja suorittaa teoriakoe sekä ajokoe
-minimiajotuntimäärä muuttui 10 ajotuntiin
-kaikkien oppilaiden tulee suorittaa riskienhallintakoulutus autokoulun kautta ennen ajokoetta

Harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe

-harjoitteluvaihe poistui kokonaan uuden lain myötä
-riskienhallintakoulutus korvasi syventävän vaiheen

Tämä kategoria ei sisällä artikkeleita. Mikäli alakategorioita näkyy tällä sivulle, ne voivat sisältää artikkeleita.