Teoriatunteja ja ajotunteja

Autokoulu kestää vähintään 30 vuorokoautta. Autokoulussa on kahdenlaisia oppitunteja; teoriatunteja ja ajotunteja. Yhden teoriatunnin pituus on 45 minuuttia. Sähköisessä oppimisympäristössä ovat myös uuden ajokorttilain mukaiset itseopiskelu-osiot.

Tällä hetkellä tarjoamme teoriatunteja vain verkossa.

Autokoulun toiset oppitunnit ovat ajotunteja, joilla harjoitellaan käytännössä ajoneuvon käsittelyä ja liikenteessä toimimista. Ajotunneilla opettaja voi olla mukana ajoneuvossa tai ajaa esimerkiksi autolla moottoripyöräoppilaan edessä tai takana. Samalla opettaja opastaa oppilasta oikeaan ajoneuvon käsittelyyn ja toimimiseen liikenteessä.

Ajotunnin kesto on 50 minuuttia.

Ajotuntien ajankohdat sovitaan joko autokoulun toimistolla tai suoraan opettajan kanssa. Ajotunnille tulee saapua hyvissä ajoin ennen ajotunnin alkua.

Jos jo sovitun ajotunnin ajaksi tulee este, esimerkiksi sairastuminen, tulee siitä ilmoittaa mahdollisimman aikaisin autokoulun toimistolle. Ajotuntien peruutukset tulisi ilmoittaa viimeistään vuorokautta ennen peruuntuvaa aikaa.

Muistettavaa

Autokoulun aikana autokoulun oppilaan tulee tehdä ajokorttilupahakemus joko paperisena Ajovarmalle tai sähköisesti Traficomin Oma asiointi -palvelussa.

Ajokorttilupalomakkeen saa autokoululta, jossa siihen on täytetty tarvittavat tiedot. Jos edellisestä ajokortin, passin tai henkilökortin hankinnasta on kolme vuotta tai enemmän, lupaa varten tarvitaan kaksi passivalokuvaa. Liitteinä hakemukseen tarvitaan lääkärintodistus perussairauden omaavilta henkilöiltä ja alle 16-vuotiailta huoltajien suostumus.

Tutkinnon vastaanottaja suosittelee, että oppilaalla on virallinen henkilöllisyystodistus. Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja henkilökortit. Ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Passi ja henkilökortit haetaan poliisilta.