Taidot puntarisssa

Kuljettajantutkinto on kaksi- tai kolmiosainen suoritettavasta kortista riippuen. Osat ovat teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe. Teoriakoe on pakollinen jokaisessa ajokorttiluokassa. Käsittelykokeet suoritetaan kaksipyöräisillä ajoneuvoilla ja peräkärryillä. Moottoripyörällä, mopoautolla, henkilöautolla, kuorma-autolla ja peräkärryllä suoritetaan ajokoe. Tutkintoja vastaanottaa Ajovarma Oy.

Teoriakoe

Teoriakokeen voi suorittaa kuukautta aikaisemmin ennen kuin ajokorttiin vaadittava ikä on täyttynyt. Ennen teoriakoeajan varaamista oppilaan on toimitettava ajokorttilupahakemus liitteineen Traficomille ja käytävä lakisääteiset teoriatunnit. Traficom käsittelee ajokorttilupahakemuksia noin 2-3 vuorokautta, joten lupahakemus kannattaa viedä noin viikkoa ennen aiottua teoriakoeaikaa.

Teoriakoe koostuu kuvakokeesta ja ajokorttiluokkakohtaisista sanallisista kysymyksistä. Kuvakokeiden kuvien määrä on 50 kuvaa kaikissa 1 ryhmän ajokorttikokeissa. Luokkakohtaisia kysymyksiä on aina 15 kappaletta. Riskeihin liittyviä kysymyksiä 5 kappaletta.

Käsittelykoe

Hyväksytysti suoritetun teoriakokeen jälkeen kaksipyöräisillä ajoneuvoilla ja peräkärryillä suoritetaan käsittelykoe. Ennen käsittelykoetta oppilaan tulee suorittaa kaikki lakisääteiset ajotunnit. Oppilas ja opettaja sopivat yhdessä milloin oppilas on valmis menemään kokeeseen. Autokoulu varaa oppilaalle käsittelykoeajan tutkintotoimistolta. Koe suoritetaan peräkärryjä lukuun ottamatta autokoulun ajoneuvolla. Käsittelykokeessa oppilas osoittaa tutkinnon vastaanottajalle riittävän taidon käsitellä ajokorttiluokan mukaista ajoneuvoa.

Ajokoe

Viimeisenä kokeena moottoripyörillä, mopoautolla, henkilöautolla, kuorma-autolla ja peräkärryillä suoritetaan ajokoe. Ajokoe suoritetaan autokoulun ajoneuvolla peräkärryjä lukuun ottamatta. Autokoulu varaa oppilaalle ajokoeajan. Ajokokeessa tutkinnonvastaanottaja tarkkailee että oppilas selviytyy turvallisesti ja yhteisiä sääntöjä noudattaen liikenteessä.

Hyväksytysti suoritettujen kokeiden jälkeen oppilas saa tutkinnonvastaanottajalta väliaikaisen ajoluvan. Ajokortit postitetaan kotiin noin kahden viikon kuluttua hyväksytystä ajokokeesta.