Henkilöauton ajokortti ensimmäisenä ajokorttina

Henkilöauton ajokorttiin tähtäävässä opetuksessa noudatamme Suomen autokoululiiton opetussuunnitelmaa. Tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta löytyvät Liikenteen turvallisuusviraston sivuilta.

Teoriatunnit 19 h

Alla on lueteltu teoriatuntien tunnisteet ja niiden aiheet.

B 1 Kuljettajanopetus ja oppiminen
B 2 Auto ja sen käsittely
B 3 Auton käyttäytyminenja varusteet
B 4 Vastuullisen kuljettajan perustaidot
B 5 Liikenteen vuorovaikutus
B 6 Liikenneympäristö ja liikenteenohjaus
B 7 Ajaminen taajamaliikenteessä
B 8 Risteysajo-Ajolinjat
B 9 Risteysajo- Ajovuorot
B 10 Ajaminen maantieliikenteessä
B 11 Ohittaminen
B 12 Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: sateella ja pimeässä
B 13 Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: liukkaalla
B 14 Matkan suunnittelu
B 15 Ennakointi-vaaratilanne-onnettomuus
B 16 Ajamisen sosiaalisuus ja ekologisuus
B 17 Ajotehtävä ja oman tilan hallinta
B 18 Ajokunto ja sen hallinta
B 19 Auto ja oman tilan hallinta

Henkilöauton ajokortti moottoripyöräkortin jälkeen

Teoriatunnit 13 h

Moottoripyöräkortin suorittaneiden tulee käydä henkilöauton teoriatunteja 13h alla olevan luettelon mukaan.

B 1 Kuljettajanopetus ja oppiminen
B 2 Auto ja sen käsittely
B 3 Auton käyttäytyminenja varusteet
B 10 Ajaminen maantieliikenteessä
B 11 Ohittaminen
B 12 Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: sateella ja pimeässä
B 13 Ajaminen vaikeissa olosuhteissa: liukkaalla
B 14 Matkan suunnittelu
B 15 Ennakointi-vaaratilanne-onnettomuus
B 16 Ajamisen sosiaalisuus ja ekologisuus
B 17 Ajotehtävä ja oman tilan hallinta
B 18 Ajokunto ja sen hallinta
B 19 Auto ja oman tilan hallinta

Ajotunnit

Minimi ajomäärä on 17 h

Moottoripyöräkortin suorittaneiden minimi ajomäärä on 13 h

1.6.2011 jälkeen mopokortin suorittaneiden minimi ajomäärä on 16h

Talvikuukausina (joulu-, tammi- ja helmikuussa) ajokokeen suorittavien tulee lisäksi käydä pimeänopetusta 1h (2 ajokertaa).

Ajo-opetus koostuu neljästä jaksosta, jotka ovat:

Ajoneuvon käsittelyharjoitukset

Harjoitukset taajamaliikenteessä

Harjoitukset maantienopeuksissa

Harjoitukset ja näytöt liukkaalla ja pimeällä